Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES SERWISU EKOMATIC.EU

 • Postanowienia ogólne
  1. Celem niniejszej Polityki jest udzielenie Państwu informacji o celach, zasadach i podstawach prawnych przetwarzania Państwa danych osobowych w ramach serwisu ekomatic.eu (dalej: Serwis), a także o Państwa uprawnieniach z tym przetwarzaniem związanych. Polityka opisuje również zastosowanie plików cookies (tzw. ciasteczek)
  2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mikołaj Brzuzy prowadzący działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. EKOMATIC MIKOŁAJ BRZUZY (dalej określany jako Administrator), z którym mogą Państwo kontaktować się pod adresem korespondencyjnym: ul. Kopernika 2/13, 82-500 Kwidzyn oraz pod adresem e-mail: biuro@ekomatic.eu
  3. Niniejsza Polityka stanowi realizację obowiązków, o których mowa w art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), określanej dalej jako RODO.
 • Uprawnienia użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych
  1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz do ich poprawiania.
  2. W przypadkach wskazanych w art. 17 i 18 RODO (tj. w szczególności w przypadku bezprawnego przetwarzania Państwa danych), mają Państwo prawo odpowiednio do żądania usunięcia i ograniczenia przetwarzania Państwa danych.
  3. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane w celu realizacji naszych uzasadnionych interesów (por. § 2 ust. 1 Polityki), mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Sprzeciw ten jest uzasadniony w każdym przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla celów marketingu bezpośredniego oraz bez względu na cel – gdy uzasadnia to Państwa szczególna sytuacja.
  4. Jeśli przetwarzanie oparte jest o Państwa zgodę, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w każdej chwili, co nie będzie wiązać się z jakąkolwiek odpłatnością lub negatywnymi konsekwencjami. Cofnięcie tej zgody nie będzie miało jednak wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego przed jej cofnięciem.
  5. W przypadku danych przetwarzanych w formie zautomatyzowanej w oparciu o Państwa zgodę lub w celu realizacji umowy, mogą Państwo żądać przeniesienia tych danych do innego administratora.
  6. Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych odbywa się niezgodnie z prawem, mogą Państwo skontaktować się z nami celem wyjaśnienia pod adresem e-mail: biuro@ekomatic.eu lub wnieść skargę bezpośrednio do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Cele, sposoby i podstawy prawne przetwarzania danych
  1. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w opisanych poniżej celach:
   1. Jeśli zostali Państwo naszymi Klientami, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu realizacji umowy zawartej umowy (podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz wypełnienia związanych z tym obowiązków prawnych, w szczególności z zakresu prawa podatkowego (np. prowadzenie dokumentacji podatkowej, wystawianie faktur) (podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit c RODO) oraz w celu realizacji naszego uzasadnionego interesu w postaci dochodzenia i obrony przed roszczeniami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   2. Nawet, gdy nie zostali Państwo naszymi Klientami ale odwiedzili naszą Stronę internetową, naszą stronę na Facebooku lub też wysłali do nas zapytanie, przetwarzać będziemy Państwa dane w uzasadnionym interesie nas jako Administratora danych oraz podmiotów trzecich tj. dla zapewnienia prowadzenia korespondencji, zwalczania nadużyć w korzystaniu z serwisu, dla celów analitycznych, zapewnienia lepszego doboru treści wyświetlanych w serwisie, marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora osób trzecich (w tym poprzez wykorzystanie plików cookies oraz wyświetlanie naszych reklam w serwisach zewnętrznych) (podstawą prawną jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  2. Twoje dane osobowe związane z korzystaniem przez Serwis z plików cookies będą przetwarzane najdłużej do czasu ich usunięcia z Twoich urządzeń, zablokowania w ustawieniach przeglądarki lub też cofnięcia zgody na używanie tych plików (jeśli stosowanie określonych plików wymaga wyrażenia zgody). Dane osobowe przetwarzane w związku z wysłaniem zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, przetwarzane będą przez okres 1 roku. Twoje dane przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją umów, przetwarzane będą do czasu ich wykonania, a następnie przedawnienia wszelkich związanych z nimi wzajemnych zobowiązań cywilnoprawnych oraz podatkowych.
  3. Państwa dane mogą być przekazywane w szczególności następującym kategoriom odbiorców: dostawcom usług w zakresie hostingu, poczty elektronicznej, firmom pocztowym i kurierskim, dostawcom oprogramowania w szczególności niezbędnego do obsługi serwisu internetowego, dostawcom usług z zakresu reklamy i analityki internetowej oraz mailingu, podwykonawcom Administratora, a także dostawcom usług prawnych i księgowych.
  4. Państwa dane mogą być również przekazywane do operatora usługi Zapier – Zapier, Inc., 548 Market St #62411, San Francisco, California 94104, Stany Zjednoczone), służącej do ułatwienia nam obsługi zapytań ofertowych. Może to prowadzić do przekazania Państwa danych poza terytorium Unii Europejskiej jednak Zapier Inc. przystąpiło do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych.
  5. Podanie danych osobowych w ramach korzystania z formularza kontaktowego w Serwisie jest dobrowolne, jednak konieczne do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie. Dane osobowe w postaci adresu IP oraz identyfikatorów plików cookies i powiązanych z nimi informacjami o Państwa zachowaniach w Serwisie zbierane są automatycznie.
  6. Dane o sposobie korzystania przez Państwa z Serwisu (np. ilość czasu spędzonego w Serwisie, odwiedzone podstrony, liczba odwiedzin) mogą być wykorzystywane w sposób zautomatyzowany do podjęcia decyzji o emitowaniu w stosunku do Państwa w innych serwisach naszych reklam, a także o sposobie tej emisji (np. intensywności).
  7. Administrator w celu zabezpieczenia Państwa danych stosuje tzw. protokół SSL – tj. narzędzie, które szyfruje dane przesyłane drogą elektroniczną, pomiędzy serwerem, a użytkownikiem w celu uniemożliwienia przechwycenia poufnych danych.

 

 • Pliki cookies
  1. Serwis korzysta z technologii cookies. Pliki cookies to niewielkich rozmiarów pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym, a następnie pobierane z nich podczas kolejnych wizyt w naszym serwisie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Państwa urządzeniu oraz unikalny numer (tzw. cookie ID).
  2. Stosowanie plików cookies zasadniczo nie powinno prowadzić do tego, że będziemy w stanie Państwa zidentyfikować.
  3. W większości przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w Państwa urządzeniu. W każdym czasie mogą Państwo jednak zmodyfikować ustawienia przeglądarki, aby blokowała ona pliki cookies albo każdorazowo informowała o ich zapisaniu na urządzeniu, a także usunąć zgromadzone pliki cookies. Pamiętać jednak należy, że ograniczenia w zakresie stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcje serwisu. W celu uzyskania szczegółowych wytycznych w tym zakresie, należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na stronach internetowych dostawców poszczególnych przeglądarek:
   1. Edge – https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
   2. Firefox – https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
 • Google Chrome/ Android –
 1. https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
 2. Internet Explorer – https://support.microsoft.com/pl-pl/kb/196955
 3. Opera – http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
 1. Windows Phone – http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
 1. Serwis używa następujących rodzajów plików cookies:
  1. Cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu oraz dostosowujące i optymalizujące Serwis pod Państwa potrzeby,
  2. Cookies służące celom reklamowym i analitycznym, w tym dostarczane przez podmioty trzecie,
 • Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania.
 1. W Serwisie wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i pliki cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których korzystają Państwo z Serwisu.
 2. W oparciu o technologię cookies, możemy kierować do Państwa spersonalizowane reklamy lub w oparciu o analizę Państwa zachowań, wyświetlać reklamy użytkownikom podobnym do Państwa pod względem określonych cech statystycznych. W tym celu używamy narzędzia Pixel. Jest to dostarczane przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA narzędzie, które automatycznie gromadzi dane na temat korzystania przez użytkowników z Serwisu, w celu kierowania do nich przez Administratora spersonalizowanych reklam w serwisie Facebook (tj. opartych o ich zachowania w Serwisie). Z narzędzia Pixel korzystamy aby wyświetlać nasze reklamy tym użytkownikom portalu Facebook oraz Instagram, którzy wyrazili zainteresowanie naszymi treściami (np. odwiedzili stronę internetową lub naszą stroną na Facebooku) lub wykazują cechy mogące wskazywać na potencjalne zainteresowanie ofertą Administratora (np. określone zainteresowania). Za pomocą narzędzia Pixel tworzymy też tzw. grupy odbiorców podobnych (osoby, które wykazują statystycznie podobne cechy do naszych dotychczasowych odbiorców lub użytkowników Serwisu), którym wyświetlamy nasze reklamy. Pixel pozwala również mierzyć skuteczność reklam umieszczanych na Facebooku (np. poprzez pomiar konwersji). Portal Facebook niezależnie od nas może również wykorzystywać opisane wyżej dane (np. o odwiedzeniu naszej strony internetowej) dla własnych celów, a także przyporządkowywać Państwa dane nt. korzystania z Serwisu z wcześniej zebranymi danymi na Państwa temat. Korzystanie przez nas z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Państwa danych poza terytorium Unii Europejskiej, jednak Facebook Inc przystąpił do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Pixela w Państwa przypadku. Mogą Państwo także zarządzać ustawieniami prywatności w ramach Państwa profilu w portalu Facebook. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation oraz https://www.facebook.com/business/help/651294705016616. Ustawieniami dotyczącymi reklam na Facebooku (łącznie z wyłączeniem stosowania narzędzia wobec Państwa) możesz zarządzać pod adresem: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen
 3. Również w oparciu o technologię cookies gromadzimy w zanomizowanej formie dane statystyczne dotyczące zachowań użytkowników w Serwisie (w tym Państwa). W tym celu korzystamy z narzędzia Google Analytics. Jest to dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA narzędzie analityczne, które automatycznie gromadzi dane na temat miejsc Internetu z których użytkownicy trafili do Serwisu, sposobu korzystania przez użytkowników z Serwisu i tworzenie statystyk, które pomagają nam optymalizować budowę Serwisu i ulepszać jego promocję. Korzystanie przez nas z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Państwa danych poza terytorium Unii Europejskiej, jednak Google LLC przystąpiło do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. W ramach ustawień plików cookies w przeglądarce, mogą Państwo zadecydować o niestosowaniu Google Analytics w Państwa przypadku. O szczegółowym zakresie przetwarzania danych mogą Państwo przeczytać pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 4. Serwis korzysta z usługi Cloudflare, która dostarczana jest przez Cloudflare Inc. 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, Stany Zjednoczone. CloudFlare to usługa optymalizacji i dystrybucji ruchu w Serwisie. Cloudflare dla zapewnienia bezpieczeństwa ​​filtruje cały ruch w Serwisie, czyli komunikację między Serwisem i przeglądarką Użytkownika, a jednocześnie pozwala zbierać dane analityczne dotyczące Serwisu. Cloudflare zapewnia także przyśpieszenie ładowania strony oraz korzystanie przez Serwis z bezpiecznego protokołu https. Cloudflare może wykorzystywać informacje przechowywane w plikach cookies dla własnych celów marketingowych, jednak operator tej usługi zapewnia anonimowość informacji zgromadzonych w plikach cookies. Korzystanie przez nas z tego narzędzia może wiązać z przekazywaniem Państwa danych poza terytorium Unii Europejskiej, jednak Cloudflare Inc przystąpiło do programu „Privacy Shield”, co oznacza stwierdzenie przez Komisję Europejską, iż podmiot ten zapewnia wymagany prawem obowiązującym na terenie Unii Europejskiej poziom ochrony danych osobowych. Więcej na temat ochrony prywatności i przetwarzania danych w ramach narzędzia Cloudflare mogą Państwo przeczytać na stronie https://www.cloudflare.com/privacypolicy/ oraz https://www.cloudflare.com/cookie-policy/

 


Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined function understrap_link_pages() in /home/klient.dhosting.pl/ekomatic/ekomatic.eu/public_html/wp-content/themes/understrap/loop-templates/content-page.php:29 Stack trace: #0 /home/klient.dhosting.pl/ekomatic/ekomatic.eu/public_html/wp-includes/template.php(785): require() #1 /home/klient.dhosting.pl/ekomatic/ekomatic.eu/public_html/wp-includes/template.php(718): load_template('/home/klient.dh...', false, Array) #2 /home/klient.dhosting.pl/ekomatic/ekomatic.eu/public_html/wp-includes/general-template.php(204): locate_template(Array, true, false, Array) #3 /home/klient.dhosting.pl/ekomatic/ekomatic.eu/public_html/wp-content/themes/understrap/page-templates/both-sidebarspage.php(42): get_template_part('loop-templates/...', 'page') #4 /home/klient.dhosting.pl/ekomatic/ekomatic.eu/public_html/wp-includes/template-loader.php(106): include('/home/klient.dh...') #5 /home/klient.dhosting.pl/ekomatic/ekomatic.eu/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/home/klient.dh...') #6 in /home/klient.dhosting.pl/ekomatic/ekomatic.eu/public_html/wp-content/themes/understrap/loop-templates/content-page.php on line 29