fbpx
Ekomatic

Faq

Najczęściej zadawane pytania

To technologia, która dzięki wykorzystaniu specjalnych urządzeń (ogniw PV) przetwarza promieniowanie słoneczne na energię elektryczną.

Panele fotowoltaiczne wykorzystują ponad połowę całkowitego promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni ziemi. Przyjmując wg. normy średnie roczne nasłonecznienie w Polsce to około 1000 kWh/m2. Energię tę absorbują panele słoneczne, przy czym jej wartość zależna jest od ich powierzchni, sprawności oraz natężenia światła.

Panele fotowoltaiczne przekształcają promienie słoneczne w energię elektryczną. Zbudowane są z półprzewodnikowych celek krzemowych, podobnych do tych używanych w podzespołach elektronicznych. W momencie, kiedy światło słoneczne pada na materiał i jest przez niego absorbowane, energia fotonów (słoneczna) wybija wolne elektrony z atomów, pozwalając im na swobodny przepływ – produkcję energii elektrycznej. Proces ten, przekształcania światła (fotonów) w elektryczność (wolty) nazywamy procesem fotowoltaicznym.

Standardowa instalacja fotowoltaiczna zawiera : moduły PV, inwerter DC-AC zabezpieczenia przeciwprzepięciowe zarówno po stronie prądu stałego (DC) oraz przemiennego (AC). Dodatkowe elementy mogące stanowić: baterie akumulatorów, kontrolery ładowania baterii oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe.

Panele fotowoltaiczne mogą być montowane na dachu budynku (skośny, płaski) oraz na specjalnej konstrukcji na gruncie działki. Warunkiem poprawnego działania paneli jest bezpośrednie nasłonecznienie oraz brak zacienienia.

Nie jest możliwe zamontowanie paneli wówczas gdy występuje duże zacienienie oraz gdy stan techniczny dachu jest w złym stanie.

Wielkość instalacji określa się na podstawie średniego rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną oraz preferencji inwestora. Przyjmuje się, że 1kWp mocy zajmuje powierzchnię ok 7 m² na dachu skośnym.

Moduły fotowoltaiczne są poddawane ścisłej kontroli oraz różnym testom, dlatego ich awaryjność jest bardzo niska. Producenci dają gwarancję od 10 do 12 lat na panele fotowoltaiczne oraz 20 do 25 lat na spadek mocy.

Kąt nachylenia dachu ma duże znaczenie dla uzysku energii, montując specjalne konstrukcje uzyskujemy odpowiedni kąt nachylenia paneli fotowoltaicznych .Optymalny kąt nachylenia dla naszej szerokości geograficznej to 30-40 stopni w przypadku ustawienia paneli w kierunku południowym i ok. 15-25 stopni dla instalacji wschód-zachód.

Panele fotowoltaiczne wytwarzają prąd również w okresie zimowym, warunkiem jest docieranie do nich promieni słonecznych . Niska temperatura paneli sprawia ze instalacja zyskuje większą sprawność aczkolwiek krótki czas pomiędzy wschodem a zachodem ogranicza produkcje w ciągu dnia.

Moduł fotowoltaiczny waży około 16-22 kg o powierzchni 1,7m2, dodatkowo należy uwzględnić ciężar konstrukcji uzależniony od rodzaju dachu i instalacji.

Okres zwrotu inwestycji zależy od kilku czynników: wzrostu cen energii, poniesionych kosztów instalacji, doboru wielkości instalacji względem zapotrzebowania na energię elektryczną.Średni czas zwrotu inwestycji wynosi ok. 8 lat, co daje roczną stopę zwrotu na poziomie 13%.

Czas sprawnego działania paneli fotowoltaicznych to 25- 35 lat. Producenci oferują gwarancję minimum 10 lat na produkt oraz 25 lat na moc panelu.

W Polsce przykładowa instalacja o mocy 5 kWp generuje średnio w ciągu roku ok. 5 000 kWh. Ilość wytworzonej energii elektrycznej zależy od rodzaju i sprawności systemu fotowoltaicznego, a także od warunków atmosferycznych.

Na podstawie ustawy z dnia 1.07.2016 zostały wprowadzone regulacje mówiące,że: Podmiot będący Prosumentem, nadwyżkę wyprodukowanej energii elektrycznej magazynuje w sieci elektroenergetycznej, skąd może ją odebrać w stosunku 1 : 0,8. Podmiot nie będący Prosumentem, odsprzedaje nadwyżkę energii do zakładu energetycznego.

Mówiąc najprościej prosument to osoba, która jest równocześnie konsumentem i producentem jakichś dóbr. Przy okazji to także nazwa programu dofinansowań na instalacje systemów odnawialnych źródeł energii (w skrócie: OZE), za który odpowiedzialny jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Zależnie od wielkości i stopnia skomplikowania instalacji. Średni czas montażu dla instalacji do 5 KW to 2-3 dni.

– zainstalowanie systemu fotowoltaicznego

– zgłoszenie mikroinstalacji do operatora (zależne od regionu Polski)

– wymiana licznika na dwukierunkowy

– otrzymanie certyfikatu wraz z formularzami „oświadczenie wytwórcy”

– podpisanie umowy